Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Inschrijvingsvoorwaarden

A. INSCHRIJVING

Inschrijving is mogelijk op de volgende manieren:

Via internet
Je kunt het inschrijfformulier op de website invullen. Je reserveert daarmee een plek in de cursus van je keuze. Deze reservering is 10 dagen geldig. Binnen deze 10 dagen dient het (geheel of gedeeltelijke – afhankelijk van de gekozen betalingsvorm) cursusgeld betaald te zijn.

Indien je niet binnen de reserveringsperiode betaald hebt, vervalt je reservering.

Na ontvangst van je betaling krijg je van ons bericht dat je geplaatst bent in de cursus.

Betaling via acceptgiro of creditcard is niet mogelijk.

We maken je erop attent dat je pas bent ingeschreven als wij je betaling hebben ontvangen.

Je kunt het cursusgeld op de volgende wijze betalen:

1. Via overboeking:
Het volledige cursusgeld maak je –onder vermelding van je naam en het bestelnummer (te vinden op je reserveringsmail) over op rekeningnummer 78.48.96.607

2. Via afgifte van een eenmalige machtiging aan MK24:
Wij incasseren het volledige cursusgeld. Je wordt geacht voor afdoende saldo zorg te dragen. De incassokosten bedragen € 1,25.

3. Via afgifte van een machtiging in termijnen aan MK24:
Bij een cursus van 8 lessen: 2 termijnen
Bij een cursus van 16 lessen: 4 termijnen
Bij een cursus van meer dan 16 lessen: 8 termijnen

Op de reserveringsmail die je na inzending van het inschrijfformulier ontvangt, worden de data van incasso vermeld. Je wordt geacht voor afdoende saldo zorg te dragen. De kosten per incasso bedragen € 1,25.

Bij de cursusadministratie
Bij inschrijving bij de cursusadministratie dient het cursusgeld meteen te worden voldaan. Betalen is mogelijk met pin of contant.

B. BEVESTIGING CURSUS

Uiterlijk een week voor aanvang van de eerste lesdag ontvang je per mail de bevestigingsbrief van je deelname aan de cursus. Tevens ontvang je een overzicht met de huisregels van MK24.

C. ANNULERING EN WIJZIGINGEN

Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor de cursus te annuleren. Je krijgt hierover schriftelijk bericht. Het cursusgeld van de geannuleerde cursus wordt aan je teruggestort.

Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden.

D. RESTITUTIE

Restitutie van cursusgeld is mogelijk tot acht dagen vóór aanvang van een cursus, onder aftrek van € 15,00 administratiekosten.

Restitutie van cursusgeld vanwege het niet bijwonen van lessen vindt niet plaats. Bij gemiste lessen vindt eveneens geen restitutie plaats; in overleg met de docent kunnen lessen worden ingehaald.

E. KORTINGSREGELINGEN

Houders van de Stadspas ontvangen op de cursussen overdag (tot 18.00 uur) 10% korting. De Stadspas is niet geldig voor cursussen van het Multimedialab.

Leden van FNV Kiem krijgen 12,5% korting op een aantal cursussen van het Multimedialab. Dit aantal kan wisselen per periode. Bij de betreffende cursussen staat aangegeven of er een kortingsregeling van kracht is.
Indien je in één cursusjaar een cursus van 16 lessen in het najaar volgt en aansluitend ook een cursus van 16 lessen in het voorjaar, dan krijg je 5% korting.

De kortingsregelingen zijn niet van toepassing op de opleidingen MKstart en MKxtra alsmede voor workshops.

Er wordt geen korting op korting verleend. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht toegekend.

F. AANSPRAKELIJKHEID

MK24 is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR DE OPLEIDING MKSTART
Om aan de opleiding van MKstart te kunnen deelnemen geldt een toelatingsprocedure. De kosten voor deze toelatingsprocedure bedragen € 100,–. Als je daadwerkelijk de opleiding gaat volgen, dan wordt dit bedrag verrekend met de opleidingskosten. Na ontvangst van de kosten voor de toelatingsprocedure, krijg je een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. In deze uitnodiging vind je meer informatie over datum, locatie en tijdstip.

Het toelatingsgesprek vindt plaats met één of meerdere docenten. Het is de bedoeling dat je kort iets vertelt over jouw motivatie om deze opleiding te gaan doen. Heb je al eigen werk? Dan vragen wij je een selectie mee te nemen naar het gesprek. Jouw motivatie om deze opleiding te gaan volgen en jouw beeldende creatieve aanleg bepalen of je wordt toegelaten tot de opleiding.Uiterlijk binnen 14 dagen na het toelatingsgesprek ontvang je schriftelijk bericht van ons. Indien je bent toegelaten ontvang je een toelatingsbrief waarin je wordt verzocht je in te schrijven voor de opleiding. Bij de toelatingsbrief zit een inschrijfformulier en een retourenvelop. Het ingevulde en ondertekende formulier (voorzien van een pasfoto) ontvangen wij dan graag van jou. Zodra wij je inschrijfformulier alsmede het (eerste gedeelte van het) cursusgeld ontvangen hebben, ben je officieel ingeschreven in de opleiding. Je ontvangt dan van ons zo spoedig mogelijk alle informatie die je nodig hebt om aan de opleiding te kunnen beginnen.De opleidingskosten kun je voldoen door:

a) het volledige bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer onder vermelding van je naam en de opleiding.

b) het afgeven van een eenmalige machtiging aan Stichting MK24 om het verschuldigde bedrag van je rekening af te schrijven. De incassokosten bedragen € 1,25.

c) het afgeven van een eenmalige machtiging aan Stichting MK24 om het verschuldigde bedrag (dat resteert na betaling van het bedrag bij inschrijving) in termijnen van je rekening af te schrijven. De incassokosten bedragen € 1,25 per incasso. De incassokosten worden bij de eerste termijn verwerkt.

Omdat het maximum aantal studenten per klas 15 is, kan de volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier en de bijbehorende betaling (het volledige bedrag of de eerste aanbetaling) bepalend zijn voor de definitieve toelating tot de opleiding.

G. AKKOORDVERKLARING

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.

Amsterdam, mei 2013